TT robot je zasnovan tako, da čisti na ukaz, toda ima še dve drugi napredni funkciji. Sesalnika TT robot ni potrebno potiskati in vleči po stanovanju kot klasične težke sesalnike, razen tega lahko čisti, ko vas ni doma.

Funkcija FULLGO (FFGO)

Ne skrbite, če se baterija izprazni, vi pa pred novim čiščenjem ne želite čakati, da bi se napolnila. Z izbiro funkcije FULLGO bo TT robot samodejno nadaljeval z novim krogom čiščenja kakor hitro se bo baterija napolnila in se ponovno sam vrnil na polnilno postajo, ko bo baterija zopet skoraj prazna. Vsakič, ko se bo baterija ponovno napolnila bo TT robot znova začel s čiščenjem, s čimer bo čiščenje le še bolj temeljito in bo trajalo vse dokler te funkcije ne boste izklopili. Funkcijo nastavite na daljinskem upravljalniku z gumbom SET. Ko začne utripati prva črka F, pritisnite gumb STOP. V okvirju pod trenutnim časom se prikaže FFGO. Za preklic funkcije ponovite enake korake.

Funkcija časovno programiranje čiščenja

Ena od najboljših stvari pri TT robotu je enostavno upravljanje. Nastavitev časovnega programiranega čiščenja vam ne bo vzela veliko časa, pozabite na zamudno proučevanje navodil. Z daljinskim upravljalnikom boste v nekaj korakih v manj kot petih minutah nastavili programirano čiščenje.

Najprej se prepričajte ali je nastavljen pravilen tekoči dan in čas. To naredite tako, da pritisnite na tipko TIMER, nato z gumboma levo/desno preklapljate med uro, minuto in dnevom, z gumboma navzgor/navzdol pa nastavite čas. Pritisnite gumb OK in čas je nastavljen.

Nastavitev časovno programiranje čiščenja je prikazana v okvirju na spodnjem delu zaslona daljinskega upravljalnika, takoj pod nastavljenim časom. Za časovno programiranje čiščenja pritisnite gumb SET in na enak način kot tekoči čas nastavite uro in minuto (gumba naprej/nazaj preklaplja med uro, minuto in dnevom, gumba navzgor/navzdol nastavita čas). Za nastavitev dneva za čiščenje pritisnite gumb SET z gumboma levo/desno preklapljate med dnevi (št. 1 pomeni ponedeljek, št. 7 nedeljo). Pritisnite gumb OK in dan bo nastavljen. Podčrtana številka pomeni dan, ko ima TT robot nastavljeno čiščenje. Številka, ki ni podčrtana pomeni, da TT robot ta dan ne bo čistil. Nasvet: če želite časovno programiranje čiščenja nastaviti za vse dneve v tednu ob istem času pritisnite gumb ALL. Pritisnite gumb SET in časovno programiranje čiščenja je nastavljeno. TT robot bo začel s čiščenjem naslednji dan ob času, ki ste ga nastavili.