Ime
Priimek
Naslov
Poštna številka
Mesto
Država
Telefon
E-mail naslov
Serijska številka TT robot
Model
Nasvet kje se nahaja serijska številka:
- TT robot: odstranite zbirni košek in napravo obrnite; številka se nahaja na hrbtni strani pokrova
- TT robot S2: pritisnite gumb PUSH in dvignite pokrov kot pri praznjenju zbirnega koška; številka se nahaja na hrbtni strani pokrova
Datum nakupa
Prodajalec